Rheolau a Rheoliadau

Mae Llŷn Leisure yn eich croesawu i’n gwersyllfa carafanio a gwersylla sydd yn arbennig ar gyfer teuluoedd.

Mae yna 11 safle caled o sglodion llechi gyda phwyntiau trydan a chyfleusterau draeniad prif gyflenwad, ynghyd  â safleoedd glaswellt gyda digon o le rhyngddynt a chysylltiadau trydan ar gael. 
Mae’r safle ar agor o:
1af Ebrill - 31ain Hydref

Anterth y Tymor
Gwyliau Ysgol a Gwyliau Banc

Tymor Tawel
pob dyddiad arall rhwng
1af Ebrill - 31ain Hydref

Rydym yn falch o allu cynnig i chi wersyllfan o’r safon uchaf gyda:
Mae yna faes parcio mawr ar y safle sy’n caniatâu ar gyfer parcio ceir ychwanegol, cychod bach, jet skis a threlars. 
Dewch i grwydro’r ardal a mwynhau’r digonedd o weithgareddau eang a gynigir yma - neu ymlaciwch wrth y ddau lyn pysgota hardd sydd ar y safle, neu gyda’r plant yn y parc chwarae. 

Anifeiliaid anwes
Mae croeso i anifeiliaid anwes a gedwir dan reolaeth ac nad ydynt yn rhedeg yn rhydd.   
Gwersyllfan yn gyfangwbl ar gyfer teuluoedd
Mae croeso i anifeiliaid anwes. Rydym hefyd yn cynnig cyfleusterau cytiau ci dyddiol os oes angen.
Disabled & Toilet Access
Llŷn Leisure and Rural Services Ltd
Gwersyllfan
Yn gyfangwbl ar gyfer Teuluoedd

Amseroedd Agor a Bwcio

Gellir cadw lle
trwy ffonio
(+44) (0)1758 704640
Neu trwy gwblhau'r
ffurflen gyswllt yma.

toiledau

cawodydd

peiriannau Golchi Dillad

cyfleusterau rhewi bwyd

erial teledu a Wi-Fi  

y cwbl yn cael eu cynnal a’u cadw i’r safon y byddech yn ei ddisgwyl adref.
Prisiau
Carafanio a Gwersylla
Carafanio a Gwersylla
Cyfleusterau Gwersyllfa yn Llŷn Leisure,
Link to Caravan and Camping
Dyluniad Gwe Ymatebol:
Pobol y We


  Lluniau ©Gwesty Tŷ Newydd Cyf   |  Hawlfraint©2016 Llŷn Leisure   |  Cyfreithiol  |   Rheolau   Map Safle   | Polisi Preifatrwydd

Llŷn Leisure & Rural Services Ltd

Follow Llŷn Leisure on Facebook
Web Mail
website security
Bodrydd, Rhoshirwaun, Pwllheli, Gwynedd, Gogledd Cymru LL53 8HR
Ffôn  (+44) (0)1758704640  
Ffôn Symudol:  07827275949