Neu trwy gwblhau'r
ffurflen gyswllt yma.
Mae’r llynnoedd wedi eu tirlunio yn hardd ac maent yn cynnwys baeau, ardal o flodau a phlanhigion gwyllt, brwyn ac ynysoedd.  Mae’r ardaloedd pysgota yn fawr, diogel a chyfforddus ar gyfer pysgota drwy’r dydd.  Mae i’r ddau lyn lannau glaswelltog sy’n cael eu cadw’n daclus, ac mae ganddynt olygfeydd bendigedig o’r wlad o amgylch.  Mae Llynnoedd Llŷn yn fan gwirioneddol hudolus i dreulio’r diwrnod yn pysgota.
Gall y safle carafannau a gwersylla gynnig lle i wersyllwyr sydd angen llawr caled neu fan glaswelltog, gyda dapariaeth trydan.

Rheolau a Rheoliadau
PYSGOTA
CARAFANIO A GWERSYLLA
LLEOEDD AROS
Pysgota yn Llŷn Leisure, Aberdaron, Penrhyn Llŷn, Gwynedd, Gogledd Cymru
Carafanio a Gwersylla yn Llŷn Leisure, Aberdaron, Penrhyn Llŷn, Gwynedd, Gogledd Cymru.
Lleoedd Aros yng Ngwesty Tŷ Newydd, Aberdaron, Penrhyn Llŷn, Gwynedd, Gogledd Cymru.
Campsite Facilities at Llyn Leisure, Aberdaron, Llyn Peninsula, Gwynedd, North Wales.

Mae Llŷn Leisure yn ymgorffori fferm gwartheg a defaid weithredol, pysgota bras a gwersyllfa.

Disabled & Toilet Access
Gwersyllfan
Yn gyfangwbl ar gyfer Teuluoedd
Amseroedd Agor a Bwcio

Gellir cadw lle
trwy ffonio
(+44) (0)1758 704640
Llŷn Leisure and Rural Services Ltd
link to Homepage
Mae gennym 2 safle caled tymhorol ar gael
Dyluniad Gwe Ymatebol:
Pobol y We


  Lluniau ©Gwesty Tŷ Newydd Cyf   |  Hawlfraint©2016 Llŷn Leisure   |  Cyfreithiol  |   Rheolau   Map Safle   | Polisi Preifatrwydd

Llŷn Leisure & Rural Services Ltd

Follow Llŷn Leisure on Facebook
Web Mail
website security
Bodrydd, Rhoshirwaun, Pwllheli, Gwynedd, Gogledd Cymru LL53 8HR
Ffôn  (+44) (0)1758704640  
Ffôn Symudol:  07827275949