Neu trwy gwblhau'r
ffurflen gyswllt yma.
Tystebau gan ein cleientiaid:
Llynoedd pysgota
Llŷn Leisure and Rural Services Ltd
Gwersyllfan
Yn gyfangwbl ar gyfer Teuluoedd

Amseroedd Agor a Bwcio

Gellir cadw lle
trwy ffonio
(+44) (0)1758 704640
Disabled & Toilet Access
Os byth y byddwch angen adfer eich ffydd yn y natur ddynol, a’ch bod yn edrych am wersyllfan ffantastig, mi fuaswn i’n argymell Llŷn Leisure! Mae’r safle fel pin mewn papur gyda chyfleusterau ardderchog.  Mae yna 5 cawod/uned ymolchi sydd i gyd yn cynnwys cawod rhad ac am ddim, sinc, toiled a sychwr dwylo.  Mae yna hefyd ystafell rhagorol ar gyfer golchi llestri.  Darparwyd ystafell gyda pheiriant golchi dillad a tumble dryer sydd ond yn £1 yr un.  Mae yna hefyd rewgell, microdon a bwrdd smwddio am ddim.  Mae’r safleoedd carafanio/gwersylla wedi eu gosod allan yn daclus ac mae digon o le.  Roedd y safle ei hunan yn ddigon i’m plesio i’n fawr, ond o gyfuno hyn gyda’r croeso cynnes a’r gwasanaeth anhygoel rydych chi’n ei dderbyn gan y perchnogion Yvonne a Huw, mae’r safle yn wirioneddol wych.  Does dim yn ormod o drafferth, ac fe wneir i chi deimlo’n hollol gartrefol.  Byddwn yn bendant yn dod yn ôl yma flwyddyn nesaf, a dymunwn bob lwc i’r safle!!!
StaceyLlawer o ddiolch i yvonne a huw am benwythnos gwerth chweil, safle ardderchog, glân a thaclus,cawsom ni hyd yn oed sbin yn ei gar newydd.  Mawr ddiolch eto.
Will ac Edwina DaviesEin tro cyntaf yn gwersylla ar y safle yma, rydym wedi bod yn pysgota yma o’r blaen, am le hardd.  Yvonne yw’r perchnnog safle cleniaf a mwyaf cyfeillgar rydyn ni erioed wedi ei chyfarfod.  Allwch chi ddim ffeindio  unrhyw fai gyda’r cyfleusterau, mae’r tir yn rhagorol, mae’r wyau ffres a’r jam cartref mor flasus :) byddwn yn ôl eto gyda’n hychwanegiad newydd i’r teulu flwyddyn nesaf, ein hwyres gyntaf, a bydd hi yn tyfu i fod gymaint wrth ei bodd yma ag ydyn ni.  Y llynnoedd pysgota hefyd :)
Teulu Prescott


Daethom ar draws y safle yma trwy ddamwain wedi gadael safle ofnadwy gerllaw.  Cawsom groeso cynnes iawn.  Ardal drawiadol, cyfleusterau gwych, difai!  Wedi storm ddychrynllyd pan oedden ni wedi mynd allan am y dydd, achubodd y perchnogion ein hadlen a’i diogelu rhag iddi gael ei dinistrio’n llwyr, wedyn ar ôl i ni ddychwelyd, daethant i’n helpu i ddatod yr adlen a symud ein heiddo gwlyb a’u storio nhw i gyd yn eu tai allan i ni.  Wir, allwn ni ddim argymell yn uwch!  Mae hon yn safle gymharol newydd ac os bu i unrhyw safle haeddu llwyddiant, dyma hi!!! Edrych ymlaen at ein hymweliad nesaf. 
Kate Ward


Safle ac ardal ddymunol dros ben i ymweld â nhw, llyn pysgota ar y safle a dim ond 5 munud o’r traeth.  Byddwn yn dod yma eto. 
(Aelod o’r Clwb o Efrog)


Am le gwych, rhaid i chi ddod yma. 
Matt


Wrth ein bodd gyda’r safle yma!  Ein trip cyntaf i’r penrhyn a byddwn yn dod yn ôl am fwy cyn gynted ag y gallwn gael amser o’r gwaith!  Cyfleusterau gwych a pherchnogion safle hyd yn oed gwell (diolch Yvonne am adael i ni fwydo minstrel a rosie (moch Kunekune), mae Meg wrth ei bodd gyda’r llun moch roesoch chi iddi!).  Os ydych chi eisiau safle ardderchog ar gyfer teulu dyma fo...
Steve Pool


Tystebau gan ein cleientiaid am ein Gwersyll Carafanio
Link to Testimonials
Dyluniad Gwe Ymatebol:
Pobol y We


  Lluniau ©Gwesty Tŷ Newydd Cyf   |  Hawlfraint©2016 Llŷn Leisure   |  Cyfreithiol  |   Rheolau   Map Safle   | Polisi Preifatrwydd

Llŷn Leisure & Rural Services Ltd

Follow Llŷn Leisure on Facebook
Web Mail
website security
Bodrydd, Rhoshirwaun, Pwllheli, Gwynedd, Gogledd Cymru LL53 8HR
Ffôn  (+44) (0)1758704640  
Ffôn Symudol:  07827275949